سالن بسیار شیک با امکانات کامل

پذیرایی خوش آمد ، میان وعده و عصرانه

طراحی تم و اجرای میز و دکور تولد

خاله موسیقی با برنامه های شاد و متنوع

بهمراه عکاسی و فیلمبرداری